ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Δημοσιεύθηκε : Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2022

Οι   αιτήσεις   εγγραφών   στα  δημοτικά σχολεία για το  σχολικό  έτος 2022-2023    θα  πραγματοποιηθούν από  01 έως 20 Μαρτίου 2022.  Επισημαίνεται  ότι   οι αιτήσεις αφορούν μαθητές που γεννήθηκαν από: 1-1-2016  έως 31-12-2016.

Οι αιτήσεις θα  υποβάλλονται  στο γραφείο του Διευθυντή, εργάσιμες μέρες από  10:00 π.μ. έως 11:30 π.μ.,  και 12:00 μ.μ.  έως 13: 00 μ.μ. .

Τα  απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφών είναι:

  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Δηλ. (Λογαριασμός  ΔΕΗ, ΟΤΕ-σταθερής τηλεφωνίας, ΕΥΔΑΠ – Νερού, Ενοικιαστήριο Ακινήτου, κ.α.), σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου.

Τα Όρια της σχολικής Περιφέρειας του σχολείου, είναι: Λεωφόρος Λαυρίου, οδός Μπουμπουλίνας,  Λεωφόρος Μαραθώνος

  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ( Α.Δ.Μ.)
  • Επίδειξη του βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού (Β.Υ.Π.)
  • Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο, και στην λήξη του σχολικού έτους το Πιστοποιητικό Φοίτησης
  • Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του Γονέα και Κηδεμόνα του μαθητή.

Εάν το πιστοποιητικό γέννησης  Δήμου ή Κοινότητας του μαθητή δεν μπορεί να  αναζητηθεί μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool, θα ενημερώνονται οι γονείς και  κηδεμόνες.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό,   εφαρμόζονται όσα προβλέπονται  στο Π.Δ. 79/2017 , όπως  τροποποιήθηκε ν.4777/2021.άρθρο 44, παρ.2, ή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  Μέχρι το πέρας του σχολικού έτους θα αναρτηθεί ο πίνακας των ονομάτων των μαθητών της Α΄ τάξης.

 

 Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                        

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ

 

 

 

Εορτολόγιο