Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014-2020"

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ "Αττική 2014-2020" που αφορά την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018» του Άξονα Προτεραιότητας (09) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων ? Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», σας ενημερώνουμε για την εν λόγω δράση του σχολείου μας. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τον Οδηγό Υλοποίησης μέσω του οποίου το Υπουργείο Παιδείας υλοποιεί την εν λόγω πράξη.

 

Εορτολόγιο