Εργασίες Μαθητών

Α' ΤΑΞΗ

Οι μαθητές της Α' τάξης του σχολείου, μας παρουσιάζουν τις εργασίες τους.

 

Β' ΤΑΞΗ

Οι μαθητές της Β' τάξης του σχολείου, μας παρουσιάζουν τις εργασίες τους.

Γ' ΤΑΞΗ

Οι μαθητές της Γ' τάξης του σχολείου, μας παρουσιάζουν τις εργασίες τους.

    

Δ' ΤΑΞΗ

Οι μαθητές της Δ' τάξης του σχολείου, μας παρουσιάζουν τις εργασίες τους.

Ε' ΤΑΞΗ

Οι μαθητές της Ε' τάξης του σχολείου, μας παρουσιάζουν τις εργασίες τους.

 

ΣΤ' ΤΑΞΗ

Οι μαθητές της ΣΤ' τάξης του σχολείου, μας παρουσιάζουν τις εργασίες τους.

ΑΓΓΛΙΚΑ

Οι εργασίες των μαθητών του σχολείου μας, στο μάθημα των Αγγλικών

 

Τ.Π.Ε.

Οι εργασίες των μαθητών του σχολείου μας, στο μάθημα των Τ.Π.Ε.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι εργασίες των μαθητών του σχολείου μας, στο μάθημα της Μουσικής

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Οι εργασίες των μαθητών του σχολείου μας, στο μάθημα των Εικαστικών

ΘΕΑΤΡ. ΑΓΩΓΗ

Οι εργασίες των μαθητών του σχολείου μας, στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής

 

ΓΑΛΛΙΚΑ

Οι εργασίες των μαθητών του σχολείου μας, στο μάθημα των Γαλλικών

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Οι εργασίες των μαθητών του σχολείου μας, στο μάθημα των Γερμανικών

 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι επιτυχίες των μαθητών του σχολείου μας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

   

Εορτολόγιο